ZWROT LUB WYMIANA

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta: konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34, ust. 2 i art. 35.

Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1. W przypadku sprzedaży konsumenckiej istnieje możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego obuwia pod następującymi warunkami:

 • wymiana lub zwrot następuje w terminie do 14 dni od momentu dostawy
 • wymieniane lub zwracane obuwie jest nowe i nie nosi znamion użytkowania
 • do wymienianego lub zwracanego obuwia dołączony jest oryginał paragonu zakupu
 • Przesyłkę prosimy wysłać w ciągu 14 dni od otrzymania paczki
 • koszt dostarczenia obuwia do sprzedawcy ponosi we własnym zakresie.
 • w przypadku wymiany na inny rozmiar koszt wysyłki wymienianych butów ze sklepu do Klienta jest GRATIS!
 • karton, w którym odsyłane jest obuwie nie może być zniszczony (np. oklejony taśmą). W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kwotą 10zł brutto kosztem rekompensaty

2. W przypadku sprzedaży niekonsumenckiej istnieje możliwość wymiany zakupionego obuwia pod następującymi warunkami:

 • wymiana następuje w terminie do 14 dni od momentu dostawy
 • wymieniane obuwie jest nowe i nie nosi znamion użytkowania
 • do wymienianego obuwia dołączony jest oryginał paragonu zakupu
 • koszt dostarczenia obuwia do sprzedawcy ponosi we własnym zakresie.
 • w przypadku wymiany koszt wysyłki wymienianych butów ze sklepu do Klienta jest GRATIS!
 • karton, w którym odsyłane jest obuwie nie może być zniszczony (np. oklejony taśmą). W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kwotą 10zł brutto kosztem rekompensaty

3. W przypadku odesłania zwracanych butów na własny koszt, paczkę z wymienianym/zwracanym obuwiem należy odesłać tylko i wyłącznie na adres podany poniżej (adres widnieje również na formularzu zwrotu/wymiany dołączanym do zamówień). Przesyłka powinna zawierać:

 • zakupione obuwie,
 • oryginalny karton,
 • oryginał dowodu zakupu (paragonu) wraz informacją kto odsyła paczkę i w jakim celu. Rekomendowana przez nas forma to wypełniony formularz dołączony do otrzymanego zamówienia.

Zwroty wysyłane bez informacji kto odsyła paczkę i w jakim celu nie będą rozpatrywane do czasu uzupełniania brakujących danych umożliwiających jej identyfikację. Paczki wysłane na inny adres niż podany niżej nie są odbierane i wracają do Nadawcy, powodując niepotrzebnie dodatkowe koszty.

4. Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania paczki dokonać jej zwrotu lub wymiany obuwia. Po odesłaniu obuwia kupujący ma 3 miesiące na określenie na co chce wymienić odesłany towar. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni

5. Adres, na który należy wysłać wymianę/zwrot:


Galeria Ostrovia "CoZaButy.pl"
ul. Kaliska 120/131
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uwaga! Wysłanie przesyłki na inny adres niż wyżej wymieniony (w tym na ul. Promienistą) wiąże się ze znacznym opóźnieniem w wymianie/zwrocie (ok 2 tygodni) obuwia lub może narazić Państwa na dodatkowe koszty związane z nieodebraniem przez nas przesyłki i zwrotem do adresata. Zdarzało się też, że paczki wysłane na inny adres niż Kopanina 54/56 ginęły. Jeżeli paczka nie trafia do naszej siedziby to nie jesteśmy w stanie odpowiadać za takie przesyłki. Ewentualne reklamacje należy wtedy wyjaśniać z pocztą lub innym przewoźnikiem.